Tilgængelighedspolitik

Antrow.com's forpligtelse til at overholde WCAG 2.1 AA


Hos Antrow.com mener vi, at tilgængelighed er en grundlæggende rettighed for alle brugere, uanset deres evner. Derfor har vi forpligtet os til at gøre vores websted WCAG 2.1 AA-kompatibelt. Vi arbejder hårdt for at sikre, at alle brugere kan få adgang til og navigere på vores websted uden problemer, uanset hvilke handicaps de måtte have.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er et sæt retningslinjer, der er udarbejdet af World Wide Web Consortium (W3C), og som indeholder anbefalinger til at gøre webindhold mere tilgængeligt for personer med handicap. Retningslinjerne er opdelt i tre overensstemmelsesniveauer: A, AA og AAA. AA-niveauet er den mest almindeligt anvendte standard for webtilgængelighed.

For at opnå WCAG 2.1 AA-overensstemmelse gennemfører vi en række foranstaltninger for at gøre vores websted mere tilgængeligt. Nogle af disse foranstaltninger omfatter bl.a:

Tastaturnavigation: Vi sørger for, at vores websted kun kan navigeres ved hjælp af et tastatur, hvilket er vigtigt for brugere, der ikke kan bruge en mus eller en anden pegeredskab.
Tekstalternativer: Vi tilbyder tekstalternativer til indhold, der ikke er tekst, f.eks. billeder og videoer, så brugere med synshandicap kan forstå indholdet.
Overskueligt og konsistent layout: Vi designer vores websted med et klart og ensartet layout, hvilket kan hjælpe brugere med kognitive handicap til bedre at forstå og navigere på webstedet.
Farvekontrast: Vi sørger for, at farvekontrasten på vores websted opfylder WCAG 2.1 AA-retningslinjerne, hvilket kan hjælpe brugere med nedsat syn med at læse indholdet nemmere.
Test og feedback: Vi gennemfører regelmæssige tilgængelighedstest og indhenter feedback fra brugerne for at sikre, at vores websted er tilgængeligt for alle.

Hos Antrow.com mener vi, at webtilgængelighed ikke blot er et lovkrav, men et moralsk krav. Vi er forpligtet til at sikre, at alle brugere, uanset deres evner, kan få adgang til og bruge vores websted uden problemer. Vi mener, at vi ved at gøre vores websted mere tilgængeligt ikke blot gør det rigtige, men at vi også forbedrer brugeroplevelsen for alle brugere.

Til sidst vil jeg sige, at Antrow.com gør alt for at sikre, at vores websted er WCAG 2.1 AA-kompatibelt. Vi gennemfører en række foranstaltninger for at gøre vores websted mere tilgængeligt, herunder tastaturnavigation, tekstalternativer, klart og konsekvent layout, farvekontrast og regelmæssig testning og feedback. Vi er engageret i tilgængelighed og mener, at alle brugere fortjener lige adgang til internettet.