Vi kan visualisere dine data på kort eller beregne rejsetider og afstande

Vi kan vise dine data i vores for dig udviklede webapp ved hjælp af OpenStreetMap eller Google Maps.
Dine brugere kan derefter bedre forstå og analysere data, samt træffe bedre informerede beslutninger baseret på de præsenterede realtidsoplysninger sammenlignet med dine data, der er gemt i webappen.
Vi kan også visualisere alle data relateret til automatisk routing, aktuel trafik, vejr eller andre begivenheder i realtid.
OpenStreetMap og Google Maps vil tilbyde dig unikke fordele, når de implementeres i din applikation.

OpenStreetMap fliser demo af arbejde med markører, polylinjer, popups og brugerdefinerede ikoner

Et farverigt interaktivt choropleth-kort over amerikanske staters befolkningstæthed

Et kort med GeoJSON-data er det mest populære dataformat blandt mange GIS-teknologier

Et kort med Video Overlay